Regulamin - Masaż Kraków Ruczaj i Podgórze
 

HomeRegulamin - Masaż Kraków Ruczaj i Podgórze

REGULAMIN SMART LIFE GABINETY MASAŻU

1. Akceptantem niniejszego Regulaminu jest SMART LIFE Gabinety Masażu, Nip 6793219250, e-mail: smart@smart-masaze.pl

2. Korzystanie z naszych usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej, a także na recepcji Gabinetu.

4. W Gabinecie należy stosować się do wskazówek udzielanych przez personel Gabinetu.

5. Podczas pierwszej wizyty, Klient zostanie poproszony o wypełnienie Karty Informacyjnej oraz o podpisanie zgody na wykonanie masażu.

6. Klienci Gabinetu proszeni są o wyciszenie/wyłączenie telefonów komórkowych.

7. Wizyty należy odwoływać/zmieniać 24 godziny wcześniej.

8. Serie masaży (karnety) płatne są z góry.

9. Regulamin korzystania z Karnetów i Voucherów Upominkowych:

a) Karnety i Vouchery upoważniają ich okaziciela do skorzystania z masaży oferowanych w SMART LIFE Gabinety Masażu zgodnie z ich wartością.

b) Karnety i Vouchery Upominkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

c) Z voucherów kwotowych nie jest wydawana reszta, natomiast ta kwota może zostać dopisana na poczet przyszłych wizyt.

d) Posiadacze Voucherów i Karnetów proszeni są o wcześniejszą rezerwację wizyty online lub telefonicznie.

e) Vouchery i Karnety nie łączą się z promocjami dostępnymi po ich zakupie.

f) Karnety i Vouchery są ważne przez okres pół roku od daty ich zakupu.

10. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

a) Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

b) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

c) Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: smart@smart-masaze.pl

d) W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy.

e) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

a) Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.

b) Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: smart@smart-masaze.pl

c) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

d) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

12. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

a) Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

– jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

– może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

– może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

13. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Gabinecie.

14. Regulamin obowiązuje od dnia 3.08.2021 roku.

SMART LIFE masaże w Krakowie

Odkryj jedyny taki gabinet masażu w Krakowie. Zapisz się na termin i skorzystaj z profesjonalnych masaży leczniczych, relaksacyjnych czy dla sportowców. Odpocznij od codziennego biegu, pozbądź się bólu i zrób coś dla siebie i Twojego ciała.

Social media
SMART LIFE masaże w Krakowie

Odkryj jedyny taki gabinet masażu w Krakowie. Zapisz się na termin i skorzystaj z profesjonalnych masaży leczniczych, relaksacyjnych czy dla sportowców. Odpocznij od codziennego biegu, pozbądź się bólu i zrób coś dla siebie i Twojego ciała.

O SMART LIFE
Social media

Copyright 2021 SMART LIFE Masaż Kraków Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2021 SMART LIFE Masaż Kraków Wszystkie prawa zastrzeżone.

Polityka Prywatności